Загальні умови укладення угод

Надання послуг, здійснення оплати, постачання (видача готових перекладів документації), тощо, здійснюються згідно із загальними умовами укладення угод. Усні домовленості ввавжаються дійсними, якщо вони підтверджені обома сторонами в письмовій формі. Загальні умови укладення угод із замовником є обов’язковими для виконання перекладачем, за умови, якщо перекладач відкрито визнав це в письмовій формі.

Приймання замовлень, обсяг

Об’єм та ступінь складності перекладу визначає перекладач. Перекладач має право вирішувати, приймати або відмовлятись від замовлення. У випадку відмови, замовник буде негайно повідомлений про це. Обсяг послуги зазначається у письмовому або усному підтвердженні замовлення, що зобов’язує його виконання. Замовник несе відповідальність, щоб документи, надані ним у розпорядження для перекладу, не могли бути опротестовані у зв’язку із конкуренцією, використанням торгових знаків, фірмових найменувань та/або на інших підставах. Замовник самостійно піклується про отримання відповідних дозволів на авторські права. Замовник зобов’язується звільнити перекладача від будь-яких претензії третіх осіб, що можуть виникнути у зв’язку із цим аспектом.

Скасування замовлення

Можливе скасування замовлення повинно в будь-якому випадку бути оформлене в письмовій формі. Якщо замовник відмовляється від договору з причин, які не пов’язані з роботою перекладача, він зобов’язаний оплатити будь-які видатки, що могли виникнути, і гонорар за час, що був витрачений на письмові/усні переклади до моменту одержання письмової заяви про скасування замовлення.

Зобов’язання замовника щодо співпраці та надання необхідних роз’яснень

Під час замовлення замовник зобов’язаний за власною ініціативою надати перекладачеві всю інформацію й документацію, необхідну для правильного і своєчасного виконання замовлення. За невірний переклад, здійснений внаслідок невірної або не повної інформації, яку надав замовник, або помилок в оригінальних текстах, тощо, перекладач жодної відповідальності не несе. Замовник повинен повідомити перекладача про особливі форми виконання перекладу (на цифрових носіях, кількість примірників, інша форма перекладу, тощо) не пізніше, ніж у момент замовлення. Має повідомлятись інформація щодо подальшого використання перекладу. Якщо переклад буде призначений для друку, замовник повинен надати перекладачу відтиск тексту для коректури.

Виконання перекладу (за стандартом ISO Norm 9) та виправлення можливих помилок

Переклад здійснюється у відповідності до основних положень професійної практики. Спеціалізована термінологія, у разі відсутності особливих письмових вказівок чи документів, перекладається за загальними лексикографічними правилами або загальноприйнятим та зрозумілим варіантом. Прізвища, імена та по батькові ми перекладаємо згідно із системою ISO 9 — міжнародний стандарт, який визначає систему транслітерації кириличних алфавітів слов’янських та неслов’янських мов за допомогою латиниці. Форма вихідного тексту, у разі відсутності особливих письмових вказівок, зберігається. При виявленні лексичних, смислових, технічних чи друкарських помилок у перекладі, необхідно негайно після виявлення повідомити про це перекладачеві в письмовій формі із точним зазначенням помилок. Замовник повинен надати перекладачу відповідний строк для виконання виправлень. Замовник одержує безкоштовно екзепляр виправленого перекладу, тоді подальші претензії виключаються. Претензії замовника не приймаються, якщо про них було повідомлено через 14 днів від дати видачі готового перекладу. Відмова від виправлення чи нового виконання перекладу, незалежно від її причин, не може бути підставою для скорочення гонорару перекладача або відмови від сплати за виконаний переклад.

Розірвання договору

Замовник має право розірвати договір до завершення перекладу тільки за наявності поважної причини. Розірвання договору набуває чинності лише тоді, коли перекладачу було повідомлено про це в письмовій формі. У цьому випадку перекладачу мають бути компенсовані збитки від упущеної вигоди в розмірі вартості замовлення.

Умова про нерозголошення таємниці/Конфіденційність

Перекладач зобов’язується зберігати конфіденційність інформації та змісту документів, наданих замовником для перекладу.

Умови виконання перекладів

Якщо між сторонами не погоджено особливого терміну виконання перекладу, він буде зроблений протягом часу, необхідного для ретельного виконання роботи. Строки і дати передачі перекладу, що були погоджені під час отримання замовлення, є обов’язковими і повідомляються замовнику з огляду на робочі дні (з понеділка по п’ятницю). Точна година передачі готового перекладу погодженої дати не визначається. Незначне прострочення не надає замовнику права на розірвання договору. Прострочення виникає після того, яке спливе додатковий термін, встановлений замовником. Після закінчення такого додаткового терміну, замовник має право розірвати укладений договір. Перекладач не несе відповідальності за прострочення, що виникло внаслідок обставин, на які він не має впливу. У разі недотримання погодженого терміну видачі перекладу внаслідок форс-мажорних обставин, перекладач має право розірвати договір або погодити із замовником відповідний додатковий термін. В таких випадках подальші права, зокрема претензії щодо компенсації збитків, виключаються. У випадку зміни замовлення, дати виконання і гонорар слід узгоджувати наново. Готовий переклад віддається замовнику на звичайному зовнішньому носії, наприклад, у вигляді комп’ютерного роздруку, або в електронній формі. У разі отримання перекладу в електронній формі, обговорюються формат файлу, а також інші особливості. Якщо сторони не погодять іншого варіанту, переклад отримує замовник особисто. Переклад та вихідний документ віддаються тільки особисто замовнику або іншій уповноваженій особі за наявністю документарного підтвердження. уповноваженій ним по довіреності. Всі інші способи передачі перекладу (поштовим відправленням або доставка кур’єрською службою) слід обговорювати окремо. Відповідальність за втрату текстів і документів, переданих перекладачу, в результаті злому, крадіжки, пожежі, паводку, шторму або втрати поштовою службою категорично виключається. У випадку передачі перекладу факсом, замовник повинен самостійно перевірити якість передачі й негайно повідомити перекладача про недоліки з метою їх усунення. У разі пересилання готового перекладу технічними засобами (електронною поштою або через модем), перекладач не несе відповідальності за втрату, прострочення або зловживання.

Умови оплати і основи розрахунків

Оцінка вартості робіт з перекладу проводиться за обсягом та складністю. Обсяг перекладу визначається за кількістю стандартних рядків у готовому перекладі. Стандартний рядок – це рядок, що містить 55 знаків (в тому числі пробіли). Розпочаті рядки, які містять менше 30 знаків, а також рядки надмірної довжини, рахуються як стандартні рядки. Під час перерахунку, або у разі перекладу спеціальних термінів, враховується кожен розпочатий рядок. Адреси, імена, верхні та нижні колонтитули, розглядатимуться як часткові рядки для перекладу, будуть об’єднані в повні строки й відповідно пораховані. Цифри, набір тексту, повтори текстових частин і виразів-штампів засвідчень розглядаються як рядки для перекладу. Оплата робіт, у тому числі пов’язаних із ними видатків, здійснюється в повному обсязі без знижок протягом 14 днів з моменту виставлення рахунку. Якщо замовник є фізичною особою, оплата здійснюється в момент передачі перекладу. Ця умова діє незалежно від оцінки якості перекладу та дотримання умов і термінів виконання замовлення. У випадку великого обсягу перекладу, перекладач має право вимагати завдаток, який об’єктивно необхідний для виконання перекладу. Перекладач має право видати готовий переклад тільки після попередньої оплати свого гонорару в повному обсязі. Вартість перекладів, які мають бути здійснені протягом 24-48 годин або у понаднормові години, вночі, у святкові чи вихідні дні, збільшується на 50%. Вичитування перекладів, які виконувались перекладачами інших бюро, оцінюється як новий переклад з вирахуванням 20% фактичної вартості замовлення. За відсутності вихідного тексту оригіналу, перевіряється тільки орфографія і граматика перекладу. Всі додаткові витрати, такі які оплата телефонного зв’язку, поштові збори, телефакс, модем, електронна пошта, кур’єрські послуги, оплачуються замовником додатково.

Попередній кошторис витрат

Після перегляду вихідного тексту для перекладу або деяких типових сторінок, складається попередній кошторис вартості, що не є гарантованим. Кінцевий підрахунок рядків здійснюється тільки на підставі готового перекладу.

Гарантійні зобов’язання – відповідальність

Гарантійні зобов’язання перекладача обмежуються максимально розміром вартості замовлення без додаткових витрат. В межах цих гарантійних зобов’язань, відповідальність настає тільки в тому випадку, якщо перекладачеві була надана можливість виправлення помилок в перекладі. Претензії щодо помилок та/або неповноти перекладу, якщо вони дійсно наявні, не приймаються, якщо про них не було заявлено в письмовій формі протягом 14 днів після отримання послуги. Уся подальша правомочність через невірно виконаний переклад, тощо, зокрема, претензії щодо компенсації прямих або опосередкованих збитків, виключаються. Відповідальність перекладача за пошкодження або втрату матеріалів, переданих замовником, виключається. Замовник зобов’язаний забезпечити достатній захист своїх даних.

Збереження прав власності та авторського права

Замовник має право використовувати переклад тільки після повної оплати перекладачу. Перекладач зберігає за собою авторське право на переклад.

Місце виконання та застосовне законодавство

Місцем виконання послуг, видачі готових перекладів та оплати є службове приміщення перекладача, якщо не було погоджено іншого варіанту в письмовій формі. У разі втрати чинності одного чи декількох положень діючих загальних умов укладення договору, решта положень є недоторканими й зберігають силу. Замовлення та всі, пов’язані з ними пртензії, регулюються законодавством Німеччини. Місцем юрисдикції єм. Ганновер.